Výpis třídy

Školní rok: 2001 / 2002
Obor: Aranžér
Třída: AR 1.
Příjmení a jméno třídního uč.: Pásztová Jana
Příjmení a jména studentů:
1. Danielová Veronika
2. Filoušová Jana
3. Folprecht Petr
4. Hájková Jana
5. Hanáková Veronika
6. Harwotová Veronika
7. Hledíková Romana
8. Hodinová Alena
9. Hrabicová Jana
10. Hromadová Lenka
11. Chmelinová Jana
12. Jurková Petra
13. Kačabová Petra
14. Koplíková Pavla
15. Kračková Ivana
16. Langová Veronika
17. Lašková Zuzana
18. Lovichová Soňa
19. Otáhalová Veronika
20. Outratová Michaela
21. Páleníková Eva
22. Popovcová Veronika
23. Říhová Kamila
24. Schusterová Veronika
25. Šnoblová Markéta
26. Tihlář Matěj
27. Trochtová Kristýna
28. Utěšená Martina
29. Vacíková Barbora
30. Zaoralová Kamila
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště