Výpis třídy

Školní rok: 1981 / 1982
Obor: Krejčová se zaměřením pro dámské oděvy
Třída: K1.A
Příjmení a jméno třídního uč.: Axmanová Dobroslava
Příjmení a jména studentů:
1. Blažová Jana
2. Blosgeberová Renáta
3. Čunderlová Ivana
4. Hapalová Jiřina
5. Hladišová Miloslava
6. Hrdá Simona
7. Krausová Vendula
8. Kučerová Helena
9. Matyášová Radka
10. Mikšánková Pavla
11. Moudrá Marie
12. Neubauerová Helen
13. Přibylová Hana
14. Raclavská Hana
15. Roubalíková Lenka
16. Řezníčková Jarmila
17. Sovová Zdeňka
18. Škrabalová Alena
19. Telingerová Eva
20. Vašková Lenka
21. Velešíková Jitka
22. Vojtková Jitka
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště