Výpis třídy

Školní rok: 1982 / 1983
Obor: Krejčová se zaměřením pro dámské oděvy
Třída: K2.A
Příjmení a jméno třídního uč.: Axmanová Dobroslava
Příjmení a jména studentů:
1. Blažová Jana
2. Blosgeberová Renáta
3. Čunderlová Ivana
4. Hapalová Jiřina
5. Hladišová Miloslava
6. Hrdá Simona
7. Krausová Vendula
8. Kučerová Helena
9. Mikšánková Pavla
10. Moudrá Marie
11. Neubauerová Helena
12. Přibylová Hana
13. Raclavská Hana
14. Roubalíková Lenka
15. Řezníčková Jarmila
16. Sovová Zdeňka
17. Škrabalová Alena
18. Telingerová Eva
19. Vašková Lenka
20. Velešíková Jitka
21. Vojtková Jitka
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště