Výpis třídy

Školní rok: 1990 / 1991
Obor: Ekonom(ka)obchodního provozu pro potravinářské zboží
Třída: E 3.
Příjmení a jméno třídního uč.: Danzmajerová Alena
Příjmení a jména studentů:
1. Adámek David
2. Andersen Petr
3. Antoníčková Helena
4. Braunerová Renáta
5. Brídlová Hana
6. Brokešová Martina
7. Čejková Soňa
8. Dvořáková Martina
9. Gregor Karel
10. Gronychová Marcela
11. Hadašová Jarmila
12. Hajná Dagmar
13. Hendrychová Jaroslava
14. Jílková Petra
15. Kalinová Andrea
16. Kocourková Jana
17. Kroutilová Eva
18. Lesáková Ivana
19. Lišková Pavlína
20. Macháčková Renáta
21. Matějová Michaela
22. Nevřivová Irena
23. Nováček Martin
24. Otáhalová Renata
25. Přibylová Lenka
26. Pytlíček Tomáš
27. Sehnalová Martina
28. Skýpalová Jarmila
29. Smičková Tamara
30. Šimíková Lucie
31. Šímová Hana
32. Šuba Richars
33. Tannerbersová Lenka
34. Váňová Pavlína
35. Vykopalová Šárka
36. Zvěřinová Martina
37. Žurmanová Gabriela
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště