Výpis třídy

Školní rok: 1993 / 1994
Obor: Prodavač(ka), zaměření pro smíšené zboží
Třída: P2.F
Příjmení a jméno třídního uč.: Fasner Michal
Příjmení a jména studentů:
1. Bahounek Jiří
2. Botková Iveta
3. Caldrová Martina
4. Cihelková Hana exter.
5. Fialová Petra
6. Filipek Tomáš
7. Ganiecová Veronika
8. Haisová Marta
9. Hermanová Gabriela
10. Hladíková Marta
11. Janečková Jitka
12. Kimlová Lucie
13. Kleinová Martina
14. Myšáková Eva
15. Nešporová Eva
16. Nováková Michaela
17. Pavlištík Jan
18. Peša Pavel
19. Salvetová Andrea
20. Skopalová Kateřina
21. Sofková Ivana
22. Staňková Jana
23. Svačinová Lenka
24. Škodová Hana
25. Štěpánková Jana
26. Tomková Lenka
27. Vlčková Kateřina
28. Vyroubalová Lenka
29. Vysloužilová Jitka
30. Zavadilová Kamila
31. Zedková Ivana
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště