Výpis třídy

Školní rok: 1976 / 1977
Obor: Dámská krejčová
Třída: K 1. D
Příjmení a jméno třídního uč.: Musilová Božena
Příjmení a jména studentů:
1. Adamíková Otilie
2. Barotová Olga
3. Bartoňková Vlasta
4. Bartošová Hana
5. Bodláková Jana
6. Czabeová Marcela
7. Dřímalková Olga
8. Faltýnková Hana
9. Grmelová Pavla
10. Hénková Vladimíra
11. Chylíková Božena
12. Chytilová Miluše
13. Jandová Stanislava
14. Karasová Dana
15. Kašpaříková Jitka
16. Kráčmarová Helena
17. Krobotová Eva
18. Kupková Milena
19. Kvapilová Ludmila
20. Langerová Margit
21. Macounová Libuše
22. Malcánková Zdena
23. Nuzíková Eva
24. Pešátová Jaroslava
25. Pískovská Hana
26. Reisnerová Eva
27. Rojková Ludmila
28. Rýšková Dana
29. Sobotíková Jitka
30. Špidlenová Jana
31. Štorková Jana
32. Valentová Eva
33. Vyskočilová Jana
34. Zapletalová Ludmila
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště