Výpis třídy

Školní rok: 1978 / 1979
Obor: Dámská krejčová
Třída: K 3. D
Příjmení a jméno třídního uč.: Musilová Božena
Příjmení a jména studentů:
1. Adamíková Otilie
2. Barotová Olga
3. Bartoňková Vlasta
4. Bodláková Jana
5. Czabeová Marcela
6. Dřímalková Olga
7. Faltýnková Hana
8. Grmelová Pavla
9. Hénková Vladimíra
10. Chylíková Božena
11. Chytilová Miluše
12. Jandová Stanislava
13. Karasová Dana
14. Kašpaříková Jitka
15. Kráčmarová Helena
16. Krobotová Eva
17. Kupková Milena
18. Kvapilová Ludmila
19. Langerová Margit
20. Macounová Libuše
21. Malcánková Zdena
22. Mátychová Eva
23. Pešátová Jaroslava
24. Pískovská Hana
25. Reisnerová Eva
26. Rojková Ludmila
27. Rýšková Dana
28. Sobotíková Jitka
29. Špidlenová Jana
30. Štorková Jana
31. Valentová Eva
32. Vyskočilová Jana
33. Zapletalová Ludmila
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště