Výpis třídy

Školní rok: 1987 / 1988
Obor: Ekonom obchodního provozu pro potravinářské zboží a průmyslové zboží
Třída: E 1.
Příjmení a jméno třídního uč.: Obrtelová Hana
Příjmení a jména studentů:
1. Běhalová Dagmar
2. Dostálová Petra
3. Hůtová Markéta
4. Cholinská Lenka
5. Jedličková Jana
6. Jurníková Jana
7. Kadulová Šárka
8. Khýrová Jana
9. Klimešová Jana
10. Kolaříková Dita
11. Kolpaková Michaela
12. Koudelková Vladimíra
13. Kvízdalská Ivana
14. Lang Rudolf
15. Lipold Luděk
16. Maňková Radka
17. Mikulíková Radka
18. Motáňová Martina
19. Moťková Andrea
20. Muzikářová Radka
21. Nasswetter Miloslav
22. Ošťádalová Martina
23. Palíková Jana
24. Plachý Martin
25. Poláková Gabriela
26. Pomajbíková Kateřina
27. Ponížil Martin
28. Pryglová Leona
29. Růžičková Marie
30. Špundová Marie
31. Tlachová Miluše
32. Trusinová Alena
33. Vavříková Lenka
34. Vepříková Jana
35. Vozníčková Radka
36. Vysoudil Tomáš
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště