Výpis třídy

Školní rok: 1977 / 1978
Obor: Prodavač průmyslového zboží
Třída: P 2. D
Příjmení a jméno třídního uč.: Žůrková Emílie
Příjmení a jména studentů:
1. Cipsová Stanislava
2. Dostálová Jana
3. Dostálová Jitka
4. Halová Tatiana
5. Havlíková Miroslava
6. Holzerová Lýdie
7. Hořínová Hana
8. Hradílková Marcela
9. Chmelařová Naděžda
10. Jordánová Milena
11. Koňaříková Jana
12. Kotůlková Zdenka
13. Kovářová Eva
14. Mikulajová Lenka
15. Mrtvá Libuše
16. Mücková Marie
17. Novotná Jitka
18. Pavlů Vlasta
19. Pěružková Jiřina
20. Pešlová Vladislava
21. Poniewierská Věra
22. Pospíšilová Miloslava
23. Procházková Anna
24. Richterová Jiřina
25. Skálová Zdena
26. Skořepová Milena
27. Smékalová Milena
28. Spurná Zdeňka
29. Strouhalová Dagmar
30. Suchá Alena
31. Tihlářová Vlastimila
32. Vaculíková Jitka
33. Voždová Irena
34. Vychodilová Hana
35. Wegrzynová Alena
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště