Výpis třídy

Školní rok: 1989 / 1990
Obor: Ekonom obchodního provozu pro potravinářské zboží a průmyslové zboží
Třída: E 3.
Příjmení a jméno třídního uč.: Obrtelová Hana
Příjmení a jména studentů:
1. Běhalová Dagmar
2. Dostálová Petra
3. Hůtová Markéta
4. Cholinská Lenka
5. Jedličková Jana
6. Jurníková Jana
7. Kadulová Šárka
8. Khýrová Jana
9. Klimešová Jana
10. Kolaříková Dita
11. Kolpaková Michaela
12. Koudelková Vladimíra
13. Kvízdalská Ivana
14. Lang Rudolf
15. Maňková Radka
16. Mikulíková Radka
17. Motáňová Martina
18. Moťková Andrea
19. Muzikářová Radka
20. Nasswetter Miloslav
21. Ošťádalová Martina
22. Palíková Jana
23. Plachý Martin
24. Poláková Gabriela
25. Pomajbíková Kateřina
26. Ponížil Martin
27. Pryglová Leona
28. Růžičková Marie
29. Špundová Marie
30. Tlachová Miluše
31. Trusinová Alena
32. Vavříková Lenka
33. Vepříková Jana
34. Vozníčková Radka
35. Vysoudil Tomáš
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště