Výpis třídy

Školní rok: 1978 / 1979
Obor: Dámská krejčová
Třída: K 3. C
Příjmení a jméno třídního uč.: Ošťadnická Irena
Příjmení a jména studentů:
1. Dohnálková Věra
2. Dokoupilová Jiřina
3. Dvořáková Venuše
4. Dysmasová Miroslava
5. Fröhlichová Elena
6. Fulierová Ludmila
7. Hurská Tamara
8. Huserová Radomíra
9. Ježková Jarmila
10. Koutná Jana
11. Krňávková Helena
12. Kubáčová Hana
13. Kunradová Radomila
14. Kupková Ludmila
15. Kyselá Marta
16. Lohnová Lenka
17. Majstryszínová Zdena
18. Malaníková Marta
19. Motlíčková Věra
20. Osičková Věra
21. Pavlíková Růžena
22. Rudolská Blanka
23. Řehulová Jana
24. Sontagová Jindřiška
25. Straková Anna
26. Šemrová Alžběta
27. Šprynglová Milena
28. Tempírová Jana
29. Ullmannová Eva
30. Vojáčková Marta
31. Vychodilová Zdeňka
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště