Výpis třídy

Školní rok: 1981 / 1982
Obor: Prodavač průmyslového zboží
Třída: P 3.G
Příjmení a jméno třídního uč.: Kvasničková Bohumila
Příjmení a jména studentů:
1. Barvířová Eva
2. Benešová Lenka
3. Berčíková Jana
4. Brožová Marcela
5. Coufalová Zdenka
6. Čapková - Veselská Jana
7. Čížková Olga
8. Dušková Eva
9. Dvořáková Ilona
10. Horáčková Vladimíra
11. Houfek Karel
12. Humplíková Magda
13. Kaločová Jarmila
14. Kolková Danuše
15. Konečná Soňa
16. Laibnerová Vlasta
17. Melicharová Hana
18. Molnárová Magda
19. Nepustilová Ilona
20. Ospálková Miroslava
21. Pazderová Jiřina
22. Prchalová Marcela
23. Přidalová Zdeňka
24. Roubalová - Roupcová Ivana
25. Škopová Jana
26. Tillová Renata
27. Turáková Pavlína
28. Vepřková Helena
29. Vidlářová Alena
30. Zacharová Dagmar
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště