Výpis třídy

Školní rok: 1976 / 1977
Obor: Pánský krejčí
Třída: K 1. B
Příjmení a jméno třídního uč.: Hošková Jarmila
Příjmení a jména studentů:
1. Brzobohatý Miroslav
2. Budíková Zdena
3. Buršíková Jana
4. Csáková Věřa
5. Dopitová Zuzana
6. Dvořáková Věra
7. Eliášová Eva
8. Glacnerová Milada
9. Habáňová Irena
10. Hansmanová Jindřiška
11. Havlíčková Zdena
12. Hertlová Světlana
13. Kubálek Petr
14. Kulichová Ilona
15. Kyselá Jitka
16. Michalíková Dáša
17. Mrva Vladislav
18. Nováčková Zdena
19. Ostravská Dana
20. Peksová Marta
21. Pospíšil Karel
22. Řeháková Jitka
23. Slouková Milada
24. Šmíraus Lubomír
25. Urbášková Jarmila
26. Vybíralová Drahomíra
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště