Výpis třídy

Školní rok: 1978 / 1979
Obor: Pánský krejčí
Třída: K 3. B
Příjmení a jméno třídního uč.: Axmanová Dobroslava
Příjmení a jména studentů:
1. Brzobohatý Miroslav
2. Budíková Zdena
3. Buršíková Jana
4. Csáková Věřa
5. Dopitová Zuzana
6. Dvořáková Věra
7. Eliášová Eva
8. Glacnerová Milada
9. Habáňová Irena
10. Hansmanová Jindřiška
11. Havlíčková Zdena
12. Hertlová Světlana
13. Janoušková Marie
14. Kubálek Petr
15. Kulichová Ilona
16. Kyselá Jitka
17. Michalíková Dáša
18. Mrva Vladislav
19. Nováčková Zdena
20. Ostravská Dana
21. Peksová Marta
22. Pospíšil Karel
23. Řeháková Jitka
24. Slouková Milada
25. Urbášková Jarmila
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště