Výpis třídy

Školní rok: 1990 / 1991
Obor: Provoz obchodu vnitřní obchod
Třída: S 1.A
Příjmení a jméno třídního uč.: Filipová Jiřina
Příjmení a jména studentů:
1. Bayerová Naďa
2. Baženovská Ivana
3. Bednaříková Vlasta
4. Blechtová Marta
5. Dostálová Ludmila
6. Dostálová Vladimíra
7. Frýbortová Lenka
8. Gáborová Eva
9. Glauderová Věra
10. Hejkrlíková Jana
11. Horváthová Jana
12. Hrdá Kateřina
13. Hybnerová Šárka
14. Košulič Marek
15. Mareš František
16. Mikšíková Pavlína
17. Mlčochová Jaroslava
18. Nantlová Martina
19. Niklová Božena
20. Pančochová - Tichá Jana
21. Pongo Luděk
22. Prucková Hana
23. Příleská Iveta
24. Schmidová Petra
25. Stratilová Jitka
26. Šmoldasová Eva
27. Štarnovská Jana
28. Šubrtová Miroslava
29. Trusinová Jana
30. Turáková Pavlína
31. Vidrmanová Jana
32. Vysloužilová Marcela
33. Wolfová Tereza
34. Zapletalová Kateřina
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště