Výpis třídy

Školní rok: 1974 / 1975
Obor: Kuchař
Třída: KU 1.B
Příjmení a jméno třídního uč.: Coufalová Jarmila
Příjmení a jména studentů:
1. Beréšová Magda
2. Czehovská Jana
3. Fiala Stanislav
4. Glosová Alena
5. Hostaša Zdeněk
6. Chromečková Helena
7. Košťálková Vladimíra
8. Kovaříková Marie
9. Kubáčová Eva
10. Leherová Věra
11. Machalová Ilona
12. Medková Stanislava
13. Milt Radovan
14. Nedělová Ludmila
15. Nejezchlebová Iva
16. Němeček Pavel
17. Neumanová Ivana
18. Nováková Hana
19. Novotná Ilona
20. Pašková Dana
21. Pavlová Milena
22. Pilchová Božena
23. Plháková Emílie
24. Pospíšil Zdeněk
25. Pospíšilová Hana
26. Řihošková Jarmila
27. Sázelová Eva
28. Sedláčková Marie
29. Spurná Marcela
30. Šincl Vojtěch
31. Šustáčková Věra
32. Tihelková Věra
33. Trávničková Zdena
34. Vaculková Pavla
35. Vobořilová Božena
36. Volfová Hana
37. Vybíralová Stanislava
38. Zajícová Ivana
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště