Výpis třídy

Školní rok: 1975 / 1976
Obor: Kuchař
Třída: KU 2.B
Příjmení a jméno třídního uč.: Coufalová Jarmila
Příjmení a jména studentů:
1. Beréšová Magda
2. Czehovská Jana
3. Fiala Stanislav
4. Glosová Alena
5. Hostaša Zdeněk
6. Chromečková Helena
7. Košťálková Vladimíra
8. Kovaříková Marie
9. Leherová Věra
10. Machalová Ilona
11. Medková Stanislava
12. Milt Radovan
13. Nedělová Ludmila
14. Nejezchlebová Iva
15. Němeček Pavel
16. Neumanová Ivana
17. Nováková Hana
18. Novotná Ilona
19. Pašková Dana
20. Pavlová Milena
21. Pilchová Božena
22. Plháková Emílie
23. Pospíšil Zdeněk
24. Pospíšilová Hana
25. Řihošková Jarmila
26. Sázelová Eva
27. Sedláčková Marie
28. Sládečková Anna
29. Spurná Marcela
30. Šincl Vojtěch
31. Šustáčková Věra
32. Tihelková Věra
33. Trávničková Zdena
34. Vaculková Pavla
35. Vobořilová Božena
36. Volfová Hana
37. Vybíralová Stanislava
38. Zajícová Ivana
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště