Výpis třídy

Školní rok: 1976 / 1977
Obor: Kuchař
Třída: KU 3.B
Příjmení a jméno třídního uč.: Coufalová Jarmila
Příjmení a jména studentů:
1. Beréšová Magda
2. Czehovská Jana
3. Fiala Stanislav
4. Glosová Alena
5. Hostaša Zdeněk
6. Chromečková Helena
7. Juránková Jarmila
8. Košťálková Vladimíra
9. Kovaříková Marie
10. Leherová Věra
11. Machalová Ilona
12. Medková Stanislava
13. Nedělová Ludmila
14. Nejezchlebová Iva
15. Němeček Pavel
16. Neumanová Ivana
17. Nováková Hana
18. Novotná Ilona
19. Pašková Dana
20. Pavlová Milena
21. Pilchová Božena
22. Plháková Emílie
23. Pospíšil Zdeněk
24. Pospíšilová Hana
25. Řihošková Jarmila
26. Sázelová Eva
27. Sedláčková Marie
28. Sládečková Anna
29. Spurná Marcela
30. Šincl Vojtěch
31. Tihelková Věra
32. Trávničková Zdena
33. Vaculková Pavla
34. Vobořilová Božena
35. Volfová Hana
36. Vybíralová Stanislava
37. Zajícová Ivana
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště