Výpis třídy

Školní rok: 1989 / 1990
Obor: Kuchař - číšník,Kuchařka- servírka příprava jídel
Třída: K 1. C
Příjmení a jméno třídního uč.: Dr. Smetanová Irena
Příjmení a jména studentů:
1. Vráštilová Jitka
2. Bednaříková Jana
3. Bittnerová Jana
4. Blažková Marta
5. Broda Tomáš
6. Buchta Kamil
7. Čubrda Michal
8. Doležel Rostislav
9. Ďurišová Naďa
10. Gieslerová Marta
11. Hopschneiderová Šárka
12. Hricišinová Marie
13. Jurenková Renata
14. Koudeláková Šárka
15. Lejsek Zdeněk
16. Machalíčková Pavla
17. Malík David
18. Meiznerová Olga
19. Mentlíková Ivona
20. Mičánková Ilona
21. Pazderová Markéta
22. Petrlová Marcela
23. Procházka Roman
24. Přecechtělová Kamila
25. Steiger Pavel
26. Štenclová Petra
27. Štěpánová Eva
28. Uherková Zuzana
29. Vavrdová Jitka
30. Večeřa Zdeněk
31. Vojta Aleš
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště