Výpis třídy

Školní rok: 1990 / 1991
Obor: Kuchař - číšník,Kuchařka- servírka příprava jídel
Třída: K U 2.A
Příjmení a jméno třídního uč.: Škoda Lubomír
Příjmení a jména studentů:
1. Bednaříková Jana
2. Bittnerová Jana
3. Blažková Marta
4. Broda Tomáš
5. Buchta Kamil
6. Čubrda Michal
7. Doležel Rostislav
8. Ďurišová Naďa
9. Gieslerová Marta
10. Hopschneiderová Šárka
11. Hricišinová Marie
12. Jurenková Renáta
13. Koudeláková Šárka
14. Lejsek Zdeněk
15. Machalíčková Pavla
16. Malík David
17. Mentlíková Ivona
18. Mičánková Ilona
19. Pazderová Markéta
20. Petrlová Marcela
21. Procházka Roman
22. Přecechtělová Kamila
23. Steiger Pavel
24. Štenclová Petra
25. Štěpánová Eva
26. Uherková Zuzana
27. Vavrdová Jitka
28. Večeřa Zdeněk
29. Vojta Aleš
30. Vráštilová Jitka
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště