Výpis třídy

Školní rok: 1991 / 1992
Obor: Kuchař - číšník,Kuchařka- servírka příprava jídel
Třída: K U 3.A
Příjmení a jméno třídního uč.: Škoda Lubomír
Příjmení a jména studentů:
1. Bednaříková Jana
2. Bittnerová Jana
3. Blažková Marta
4. Blumová Ivona
5. Broda Tomáš
6. Buchta Kamil
7. Čubrda Michal
8. Doležel Rostislav
9. Ďurišová Naďa
10. Gieslerová Marta
11. Hopschneiderová Šárka
12. Hricišinová Marie
13. Jurenková Renáta
14. Koudeláková Šárka
15. Lejsek Zdeněk
16. Malík David
17. Mentlíková Ivona
18. Mičánková Ilona
19. Novák Zdeněk
20. Pazderová Markéta
21. Procházka Roman
22. Přecechtělová Kamila
23. Steiger Pavel
24. Štenclová Petra
25. Štěpánová Eva
26. Uherková Zuzana
27. Vavrdová Jitka
28. Večeřa Zdeněk
29. Vojta Aleš
30. Vráštilová Jitka
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště