Výpis třídy

Školní rok: 2004 / 2005
Obor: Číšník, servírka
Třída: Č 3.
Příjmení a jméno třídního uč.: Tauwinklová Jiřina
Příjmení a jména studentů:
1. Balatková Sylva
2. Bartošová Lenka
3. Dančáková Marta
4. Dosoudilová Veronika
5. Frömlová Jana
6. Gajdošová Daniela
7. Hlaváčová Petra
8. Holubová Marie
9. Horňáčková Eva
10. Jančálek David
11. Konarik Martin
12. Križaničová Darina
13. Mišalková Žaneta
14. Obručník Michal
15. Paličková Klára
16. Pospíšilová Tereza
17. Richter Karel
18. Samko Roman
19. Schneidrová Petra
20. Šertlerová Lucie
21. Štafa Rostislav
22. Tihelková Lucie
23. Tilšar David
24. Vitásek Pavel
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště