Výpis třídy

Školní rok: 1976 / 1977
Obor: Prodavač smíšeného zboží, Prodavač potravinářského zboží
Třída: P 1. I
Příjmení a jméno třídního uč.: Karlachová Libuše
Příjmení a jména studentů:
1. Bednářová Petra
2. Beráková Jaroslava
3. Černá Zdenka
4. Dokoupilová Marta
5. Dostálová Ivana
6. Drábková Zdenka
7. Eliášová Jana
8. Fichtová Jiřina
9. Fridrichová Soňa
10. Hošková Dáša
11. Hovancová Miluše
12. Hrušková Iveta
13. Chalupová Libuše
14. Kalábová Blanka
15. Koutná Hana
16. Koutná Renata
17. Lolková Helena
18. Navrátilová Marie
19. Otrubová Naděžda
20. Porčová Dáša
21. Rückschlossová Zuzana
22. Sedláčková Dana
23. Slouková Naděžda
24. Spurná Ludmila
25. Štikarová Ivana
26. Vozničková Dagmar
27. Vranešicová Magda
28. Vyhlídalová Eva
29. Zatloukalová Hana
30. Zerhavová Ludmila
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště