Výpis třídy

Školní rok: 1977 / 1978
Obor: Prodavač smíšeného zboží
Třída: P 2. I
Příjmení a jméno třídního uč.: Karlachová Libuše
Příjmení a jména studentů:
1. Bednářová Petra
2. Beráková Jaroslava
3. Černá Zdenka
4. Dokoupilová Marta
5. Dostálová Ivana
6. Drábková Zdenka
7. Eliášová Jana
8. Fichtová Jiřina
9. Fridrichová Soňa
10. Hošková Dáša
11. Hovancová Miluše
12. Hrušková Iveta
13. Chalupová Libuše
14. Kalábová Blanka
15. Lolková Helena
16. Navrátilová Marie
17. Otrubová Naděžda
18. Rückschlossová Zuzana
19. Sedláčková Dana
20. Slouková Naděžda
21. Spurná Ludmila
22. Štikarová Ivana
23. Vozničková Dagmar
24. Vranešicová Magda
25. Vyhlídalová Eva
26. Zatloukalová Hana
27. Zerhavová Ludmila
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště