Výpis třídy

Školní rok: 1979 / 1980
Obor: Prodavač průmyslového zboží
Třída: P 2.H
Příjmení a jméno třídního uč.: Bogdanová Věra
Příjmení a jména studentů:
1. Bínová Marcela
2. Drábková Alice
3. Hlaváčová Darina
4. Horáčková Ludmila
5. Ichová Yveta
6. Kirchnerová Anna
7. Knýřová Miluše
8. Křížová Marie
9. Machálková Alena
10. Nakládalová Jitka
11. Nováková Lenka
12. Pavlíčková Naděžda
13. Plutzová Marie
14. Ptáčková Jana
15. Reichlová Miroslava
16. Salvová Bronislava
17. Šlosarová Jana
18. Šnajdrová Eva
19. Šubová Libuše
20. Tomičková Jaroslava
21. Vaňková Jana
22. Zacpalová Hana
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště