Výpis třídy

Školní rok: 1975 / 1976
Obor: Kuchař, kuchařka
Třída: KU 2.A
Příjmení a jméno třídního uč.: Kvasničková Bohumila
Příjmení a jména studentů:
1. Andrýsková Ludmila
2. Barboříková Vlasta
3. Bláhová Milena
4. Dráhníková Růžena
5. Dulová Elena
6. Hanáková Růžena
7. Hronová Jiřina
8. Jančarová Marie
9. Jarenkievičová Helena
10. Jordová Soňa
11. Juránková Jarmila
12. Kipritidu Kiriaki
13. Kohoutková Jitka
14. Konečná Věra
15. Koupan Radomír
16. Kubáčová Eva
17. Marek Bohuslav
18. Mariančíková Anna
19. Matoušková Bronislava
20. Mokrohajská Zdena
21. Moťka Josef
22. Müllerová Věra
23. Naiserová Jana
24. Navrátilová Marie
25. Pavlíčková Květoslava
26. Pospíšilová Dana
27. Renertová Miroslava
28. Runtágová Jana
29. Rybová Irena
30. Řebíčková Jarmila
31. Sochorová Anna
32. Šimčík Zdeněk
33. Škrabalová Jarmila
34. Šoustalová Dana
35. Šustrová Jarmila
36. Tondlová Alena
37. Vránová Ludmila
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště