Výpis třídy

Školní rok: 1973 / 1974
Obor: Dámská krejčová
Třída: K 1.C
Příjmení a jméno třídního uč.: Roupcová Vlasta
Příjmení a jména studentů:
1. Barošová Světlana
2. Bučková Naděžda
3. Camfrlová Pavla
4. Frydrychová Jana
5. Janků Jana
6. Janků Pavla
7. Konopková Dagmar
8. Krejčová Anna
9. Krejčová Jiřina
10. Lárová Emilie
11. Marková Alice
12. Němcová Helena
13. Ohlídalová Jarmila
14. Osičková Jarmila
15. Pavlasová Jaroslava
16. Pažebřuchová Ludmila
17. Perutková Eva
18. Peštuková Marta
19. Poláchová Margita
20. Polončíková Věra
21. Prokešová Jitka
22. Sládková Marie
23. Sovjáková Jana
24. Straková Jiřina
25. Špičková Libuše
26. Tihelková Zdeňka
27. Valouchová Jiřina
28. Vyňuchalová Anna
29. Zábranská Ludmila
30. Zálešáková Miroslava
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště