Výpis třídy

Školní rok: 1974 / 1975
Obor: Pánský krejčí
Třída: K 1.A
Příjmení a jméno třídního uč.: Peterka Adolf
Příjmení a jména studentů:
1. Blažková Eliška
2. Bosáková Marie
3. Březinová Dana
4. Číhalíková Irena
5. Hanáková Bohumila
6. Hubáčková Věra
7. Jedelský Jiří
8. Kaderková Anna
9. Kavanová Jana
10. Koukalová Helena
11. Otevřelová Dagmar
12. Pečínková Jaroslava
13. Sedláček Alexandr
14. Söhnelová Pavla
15. Soukup Antonín
16. Šálková Hana
17. Tomeček Josef
18. Trojancová Olga
19. Trysková Jarmila
20. Uhlířová Růžena
21. Večeřová Marie
22. Vojáčková Jitka
23. Zábranská Miluše
24. Žatková Jarmila
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště