Výpis třídy

Školní rok: 1974 / 1975
Obor: Dámská krejčová
Třída: K 2.C
Příjmení a jméno třídního uč.: Ošťadnická Irena
Příjmení a jména studentů:
1. Barošová Světlana
2. Bučková Naděžda
3. Camfrlová Pavla
4. Frydrychová Jana
5. Janků Jana
6. Janků Pavla
7. Konopková Dagmar
8. Krejčová Anna
9. Krejčová Jiřina
10. Lárová Emilie
11. Marková Alice
12. Němcová Helena
13. Ohlídalová Jarmila
14. Osičková Jarmila
15. Pavlasová Jaroslava
16. Pažebřuchová Ludmila
17. Perutková Eva
18. Peštuková Marta
19. Poláchová Margita
20. Prokešová Jitka
21. Sládková Marie
22. Sovjáková Jana
23. Straková Jiřina
24. Špičková Libuše
25. Tihelková Zdeňka
26. Valouchová Jiřina
27. Vyňuchalová Anna
28. Zábranská Ludmila
29. Zálešáková Miroslava
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště