Výpis třídy

Školní rok: 1975 / 1976
Obor: Pánský krejčí
Třída: K 2.A
Příjmení a jméno třídního uč.: Dostálová Miloslava
Příjmení a jména studentů:
1. Blažková Eliška
2. Bosáková Marie
3. Březinová Dana
4. Číhalíková Irena
5. Hanáková Bohumila
6. Hubáčková Věra
7. Jedelský Jiří
8. Kaderková Anna
9. Kavanová Jana
10. Koukalová Helena
11. Otevřelová Dagmar
12. Pečínková Jaroslava
13. Sedláček Alexandr
14. Söhnelová Pavla
15. Soukup Antonín
16. Šálková Hana
17. Trojancová Olga
18. Trýsková Jarmila
19. Uhlířová Růžena
20. Večeřová Marie
21. Vojáčková Jitka
22. Zábranská Miluše
23. Žatková Jarmila
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště