Výpis třídy

Školní rok: 1979 / 1980
Obor: Prodavač smíšeného zboží
Třída: P 1.B
Příjmení a jméno třídního uč.: Ing. Sapara Jan
Příjmení a jména studentů:
1. Červinková Zoja
2. Dokoupilová Alena
3. Dostalíková Iva
4. Halouzková Dana
5. Hejná Božena
6. Hrabalová Jana
7. Chudziková Ilona
8. Chytilová Marie
9. Kolčavová Kamila
10. Krejčí Eva
11. Krejčiříková Jana
12. Krzyžánková Eva
13. Kvapilová Jana
14. Langerová Jana
15. Macháčková Věra
16. Meinzlová Ivana
17. Pluskalová Libuše
18. Směšná Ivana
19. Stejskalová Jitka
20. Škrabalová Anna
21. Škrlová Alena
22. Utěšená Zdeňka
23. Vacová Helena
24. Vachlerová Pavla
25. Valášková Irena
26. Voláková Jitka
27. Zbořilová Libuše
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště