Výpis třídy

Školní rok: 1980 / 1981
Obor: Prodavač smíšeného zboží
Třída: P 2.B
Příjmení a jméno třídního uč.: Ing. Sapara Jan
Příjmení a jména studentů:
1. Červinková Zoja
2. Dokoupilová Alena
3. Dostalíková Iva
4. Gábrová Jana
5. Halouzková Dana
6. Hejná Božena
7. Hrabalová Jana
8. Chudziková Ilona
9. Chytilová Marie
10. Kolčavová Kamila
11. Krejčí Eva
12. Krejčiříková Jana
13. Krzyžánková Eva
14. Kvapilová Jana
15. Langerová Jana
16. Macháčková Věra
17. Meinzlová Ivana
18. Pluskalová Libuše
19. Směšná Ivana
20. Stejskalová Jitka
21. Škrabalová Anna
22. Škrlová Alena
23. Utěšená Zdeňka
24. Vacová Helena
25. Vachlerová Pavla
26. Valášková Irena
27. Voláková Jitka
28. Zbořilová Libuše
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště