Výpis třídy

Školní rok: 1982 / 1983
Obor: Kuchař
Třída: KU 1.A
Příjmení a jméno třídního uč.: Procházková Jarmila
Příjmení a jména studentů:
1. Andrlová Marta
2. Bartoňková Helena
3. Dombiová Alena
4. Dřízga Viktor
5. Heinz Vilém
6. Hlavinková Pavlína
7. Chabičovská Blanka
8. Jadavan Jaromír
9. Jandová Michaela
10. Janhubová Jitka
11. Janíková Marcela
12. Komínková Jana
13. Kubáčová Jana
14. Maitnerová Zdeňka
15. Nováková Jitka
16. Panová Karmen
17. Pohořelská Dana
18. Pospíšilová Alena
19. Procházka Zdeněk
20. Řezníčková Renata
21. Smetanová Iva
22. Surmová Drahomíra
23. Svobodová Kateřina
24. Šestáková Pavlína
25. Trefílková Zdeňka
26. Vrtělková Jitka
27. Zatloukalová Hana
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště