Výpis třídy

Školní rok: 1981 / 1982
Obor: Prodavač smíšeného zboží
Třída: P 3.B
Příjmení a jméno třídního uč.: Ing. Sapara Jan
Příjmení a jména studentů:
1. Buriánková Eva
2. Dokoupilová Alena
3. Dostalíková Iva
4. Gábrová Jana
5. Halouzková Dana
6. Hejná Božena
7. Hrabalová Jana
8. Chudziková Ilona
9. Chytilová Marie
10. Kolčavová Kamila
11. Krejčí Eva
12. Krejčiříková Jana
13. Kvapilová Jana
14. Langerová Jana
15. Macháčková Věra
16. Meinzlová Ivana
17. Pluskalová Libuše
18. Směšná Ivana
19. Stejskalová Jitka
20. Škrabalová Anna
21. Škrlová Alena
22. Utěšená Zdeňka
23. Vacová Helena
24. Vachlerová Pavla
25. Valášková Irena
26. Zbořilová Libuše
27. Zemanová Zoja
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště