Výpis třídy

Školní rok: 1976 / 1977
Obor: Pánská krejčová
Třída: K 1. A
Příjmení a jméno třídního uč.: Zatloukalová jiřina
Příjmení a jména studentů:
1. Bednářová Dana
2. Bradáč Zdeněk
3. Dočkalová Iva
4. Eichlerová Marta
5. Faltýnková Helena
6. Felkelová Jaroslava
7. Hausnerová Jana
8. Hausnerová Věra
9. Herníková Jarmila
10. Hrabalová Iva
11. Hrabalová Stanislava
12. Kajnarová Zdena
13. Kolářová Ilona
14. Matonohová Jaroslava
15. Menšíková Marie
16. Robincová Miroslava
17. Rusnáková Zdenka
18. Stavělová Alena
19. Studená Marie
20. Špičák František
21. Šulkovská Zdeňka
22. Trhlíková Anna
23. Vajdová Věra
24. Vaňková Hana
25. Vašíčková Simonela
26. Večerková Zdeňka
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště