Výpis třídy

Školní rok: 1983 / 1984
Obor: Kuchař
Třída: KU 2.A
Příjmení a jméno třídního uč.: Procházková Jarmila
Příjmení a jména studentů:
1. Andrlová Marta
2. Bartoňková Helena
3. Dřízga Viktor
4. Heinz Vilém
5. Hlavinková Pavlína
6. Chabičovská Blanka
7. Jandová Michaela
8. Janhubová Jitka
9. Komínková Jana
10. Kubáčová Jana
11. Maitnerová Zdeňka
12. Nováková Jitka
13. Panová Karmen
14. Pohořelská Dana
15. Pospíšilová Alena
16. Procházka Zdeněk
17. Řezníčková Renata
18. Smetanová Iva
19. Svobodová Kateřina
20. Šestáková Pavlína
21. Trefílková Zdeňka
22. Vrtělková Jitka
23. Zatloukalová Hana
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště