Výpis třídy

Školní rok: 1984 / 1985
Obor: Kuchař
Třída: KU 3.A
Příjmení a jméno třídního uč.: Procházková Jarmila
Příjmení a jména studentů:
1. Andrlová Marta
2. Bartoňková Helena
3. Heinz Vilém
4. Hlavinková Pavlína
5. Chabičovská Blanka
6. Jandová Michaela
7. Janhubová Jitka
8. Komínková Jana
9. Kubáčová Jana
10. Maitnerová Zdeňka
11. Nováková Jitka
12. Panová Karmen
13. Pohořelská Dana
14. Pospíšilová Alena
15. Procházka Zdeněk
16. Řezníčková Renata
17. Smetanová Iva
18. Svobodová Kateřina
19. Šestáková Pavlína
20. Trefílková Zdeňka
21. Vrtělková Jitka
22. Zatloukalová Hana
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště