Výpis třídy

Školní rok: 1975 / 1976
Obor: Číšník - servírka
Třída: Č 1.
Příjmení a jméno třídního uč.: Rudolf Frajt, Rovenský Milan
Příjmení a jména studentů:
1. Pospíšilová Eva
2. Adamicová Helena
3. Babilonová Naděžda
4. Bohm Pter
5. Calábková Eva
6. Dadajová Irena
7. Davidová Dagmar
8. Durajová Věra
9. Fiala Ivo
10. Hanáková Zdeňka
11. Hejcmanová Irena
12. Chudá Helena
13. Janíčková Jana
14. Jurášek Pavel
15. Kadulová Gabriela
16. Klempář Milan
17. Komárková Ludmila
18. Kozáčková Jindra
19. Kukučková Zdena
20. Lorek Vladimír
21. Mazalová Iveta
22. Meluzínová Věra
23. Navrátil Jiří
24. Nečesaná Lenka
25. Nelešovská Ladislava
26. Němec Luboš
27. Němec Vlastimil
28. Petrů František
29. Pokorná Stanislava
30. Pulkert Pavel
31. Rovná Zuzana
32. Rusnáková Olga
33. Salajová Hana
34. Sládečková Radoslava
35. Slavíčková Marcela
36. Strejček Jaroslav
37. Theimer Ladislav
38. Vaněk Zdeněk
39. Vystřelová Helena
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště