Výpis třídy

Školní rok: 1976 / 1977
Obor: Číšník - servírka
Třída: Č 2.
Příjmení a jméno třídního uč.: Rovenský Milan
Příjmení a jména studentů:
1. Adamicová Helena
2. Babilonová Naděžda
3. Bohm Pter
4. Calábková Eva
5. Dadajová Irena
6. Davidová Dagmar
7. Durajová Věra
8. Fiala Ivo
9. Hanáková Zdeňka
10. Hejcmanová Irena
11. Chudá Helena
12. Janíčková Jana
13. Jurášek Pavel
14. Klempář Milan
15. Komárková Ludmila
16. Kozáčková Jindra
17. Kukučková Zdena
18. Lorek Vladimír
19. Mazalová Iveta
20. Navrátil Jiří
21. Nečesaná Lenka
22. Nelešovská Ladislava
23. Němec Luboš
24. Němec Vlastimil
25. Petrů František
26. Pokorná Stanislava
27. Pospíšilová Eva
28. Pulkert Pavel
29. Rovná Zuzana
30. Salajová Hana
31. Sládečková Radoslava
32. Theimer Ladislav
33. Vaněk Zdeněk
34. Výstřelová Helena
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště