Výpis třídy

Školní rok: 1977 / 1978
Obor: Číšník - servírka
Třída: Č 3.
Příjmení a jméno třídního uč.: Rovenský Milan
Příjmení a jména studentů:
1. Adamicová Helena
2. Babilonová Naděžda
3. Bohm Pter
4. Calábková Eva
5. Davidová Dagmar
6. Durajová Věra
7. Fiala Ivo
8. Hanáková Zdeňka
9. Hejcmanová Irena
10. Chudá Helena
11. Janíčková Jana
12. Jurášek Pavel
13. Klempář Milan
14. Kozáčková Jindra
15. Kukučková Zdena
16. Mazalová Iveta
17. Navrátil Jiří
18. Nečesaná Lenka
19. Nelešovská Ladislava
20. Němec Luboš
21. Němec Vlastimil
22. Petrů František
23. Pokorná Stanislava
24. Pospíšilová Eva
25. Pulkert Pavel
26. Rovná Zuzana
27. Salajová Hana
28. Sládečková Radoslava
29. Theimer Ladislav
30. Vaněk Zdeněk
31. Zajíčková Irena
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště