Výpis třídy

Školní rok: 1983 / 1984
Obor: Krejčová-dámské oděvy
Třída: K 2.B
Příjmení a jméno třídního uč.: Kvasničková Bohumila
Příjmení a jména studentů:
1. Bačinská Lenka
2. Barvířová Lenka
3. Caletková Miroslava
4. Doleželová Miluše
5. Drážná Barbora
6. Greplová Hana
7. Hornyáková Iva
8. Kandlerová Pavla
9. Krejčiříková Pavla
10. Kubáčová Dana
11. Kupková Hana
12. Navrátilová Jana
13. Navrátilová Šárka
14. Odstrčilová Ivana
15. Olšaníková Renata
16. Pavlů Miroslava
17. Peláková Kateřina
18. Pikartová Ilona
19. Satorová Irena
20. Václavíková Iveta
21. Veselá Svatava
22. Vlčková Ivana
23. Wiedermannová Jana
24. Zemánková Libuše
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště