Výpis třídy

Školní rok: 1984 / 1985
Obor: Krejčová-dámské oděvy
Třída: K 3.B
Příjmení a jméno třídního uč.: Kvasničková Bohumila
Příjmení a jména studentů:
1. Bačinská Lenka
2. Barvířová Lenka
3. Caletková Miroslava
4. Doleželová Miluše
5. Drážná Barbora
6. Greplová Hana
7. Hornyáková Iva
8. Kandlerová Pavla
9. Krejčiříková Pavla
10. Kubáčová Dana
11. Kupková Hana
12. Navrátilová Jana
13. Navrátilová Šárka
14. Odstrčilová Ivana
15. Peláková Kateřina
16. Pikartová Ilona
17. Satorová Irena
18. Václavíková Iveta
19. Veselá Svatava
20. Vlčková Ivana
21. Wiedermannová Jana
22. Zemánková Libuše
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště