Výpis třídy

Školní rok: 1980 / 1981
Obor: Kuchař - číšník s odborným zaměřením kuchař (ka)
Třída: KU 1. B
Příjmení a jméno třídního uč.: Karlachová Libuše
Příjmení a jména studentů:
1. Cziharschová Dagmar
2. Eliáš Roman
3. Fialová Jitka
4. Focherová Miroslava
5. Frydryšková Miroslava
6. Gruntová Rita
7. Kadlec Jaromír
8. Kráčmarová Věra
9. Kratochvíl Dalibor
10. Krmelová Jitka
11. Lichtblanová Ivana
12. Machačová Ludmila
13. Melcerová Marie
14. Metnarová Helena
15. Nevtípilová Lenka
16. Oščatková Ludmila
17. Polák Petr
18. Riedlová Jana
19. Rozsypalová Marie
20. Stach Jaroslav
21. Škrdlová Zuzana
22. Šrámek Petr
23. Švarcová Dagmar
24. Tomsová Helena
25. Vaculíková Alena
26. Vlčková Jana
27. Zelinka Milan
28. Žádníková Eva
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště