Výpis třídy

Školní rok: 1991 / 1992
Obor: Kuchař-číšník se zaměřením pro obsluhu
Třída: Č 2.
Příjmení a jméno třídního uč.: Nevřelová Helena
Příjmení a jména studentů:
1. Bahounková Eva
2. Barbořík Daniel
3. Bradová Petra
4. Danielová Martina
5. Dřímalková Eva
6. Fritscher Pavel
7. Gičová Zdeňka
8. Halaxová Naděžda
9. Janáková Monika
10. Jordová Zuzana
11. Kalábová Petra
12. Klos Martin
13. Kroutilová Šárka
14. Navrátilová Hana
15. Novotný Michal
16. Skokánek Martin
17. Šenkapoul Marek
18. Šesták Richard
19. Štiková Markéta
20. Tomanová Iva
21. Tošenovská Simona
22. Vašíčková Martina
23. Večeřa David
24. Vichrová Šárka
25. Vránová Jitka
26. Žák Viktor
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště