Výpis třídy

Školní rok: 1992 / 1993
Obor: Kuchař-číšník se zaměřením pro obsluhu
Třída: Č 3.
Příjmení a jméno třídního uč.: Nevřelová Helena
Příjmení a jména studentů:
1. Bahounková Eva
2. Barbořík Daniel
3. Bradová Petra
4. Danielová Martina
5. Dřímalková Eva
6. Gičová Zdeňka
7. Halaxová Naděžda
8. Janáková Monika
9. Jordová Zuzana
10. Kalábová Petra
11. Klos Martin
12. Kroutilová Šárka
13. Navrátilová Hana
14. Novotný Michal
15. Skokánek Martin
16. Šenkapoul Marek
17. Tomanová Iva
18. Tošenovská Simona
19. Vašíčková Martina
20. Večeřa David
21. Vichrová Šárka
22. Vránová Jitka
23. Žák Viktor
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště