Výpis třídy

Školní rok: 1999 / 2000
Obor: Pekař
Třída: PK 1.
Příjmení a jméno třídního uč.: RNDr. Michalec Vít
Příjmení a jména studentů:
1. Bartoňková Anna
2. Brablík Roman
3. Cenker Michal
4. Gábor Karel
5. Gurníková Kateřina
6. Janků Martina
7. Kolář Dalibor
8. Kunešová Kateřina
9. Majerová Michaela
10. Masár Jiří
11. Molnárová Petra
12. Najman Radek
13. Obschneider Karel
14. Obschneider Petr
15. Pořistka Pavel
16. Rozsypal Václav
17. Synková Veronika
18. Tesařová Pavlína
19. Tichá Lucie
20. Vyroubalová Petra
21. Zahradová Lucie
22. Zatloukalová Simona
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště