Výpis třídy

Školní rok: 1978 / 1979
Obor: Dámská krejčová
Třída: K 1.B
Příjmení a jméno třídního uč.: Ošťadnická Irena
Příjmení a jména studentů:
1. Baďurová Milena
2. Beranová Ivana
3. Bicencová Marie
4. Bláhová Marie
5. Brokešová Jana
6. Duchoňová Jaroslava
7. Duchoňová Jiřina
8. Fricová Milada
9. Galášová Blanka
10. Hrubá Stanislava
11. Janíčková Libuše
12. Jašková Jitka
13. Jílková Dana
14. Klimková Dana
15. Kouřilová Jiřina
16. Lapčíková Hana
17. Matýsová Jaroslava
18. Najdeková Josefa
19. Neoralová Alena
20. Olšanská Jana
21. Olšanská Jarmila
22. Pravdová Jana
23. Skálová Kamila
24. Škorvánková Sylva
25. Šťastná Naďa
26. Štětinová Anna
27. Varholová Alena
28. Vyhnánková Hana
29. Zahradníková Renata
30. Zichová Renée
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště