Výpis třídy

Školní rok: 1999 / 2000
Obor: Cukrář - výroba
Třída: C 1.
Příjmení a jméno třídního uč.: Tauwinklová Jiřina
Příjmení a jména studentů:
1. Blahoušková Marcela
2. Blažková Kateřina
3. Čapková Naděžda
4. Danda Tomáš
5. Dokoupilová Věra
6. Eliášová Žaneta
7. Fialová Marcela
8. Gunárová Eva
9. Kašparová Lenka
10. Knobová Lucie
11. Kohoutková Eva
12. Koutná Monika
13. Kováčová Ivana
14. Kovářová Michaela
15. Ničmanová Zdenka
16. Olešová Monika
17. Papicová Jana
18. Pecháčková Pavla
19. Procházková Petra
20. Rajsová Žaneta
21. Růžičková Romana
22. Síčová Romana
23. Strejčková Monika
24. Tvrdá Jana
25. Vodičková Jana
26. Vybíralová Jana
27. Zatloukalová Žaneta
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště