Výpis třídy

Školní rok: 2000 / 2001
Obor: Cukrář - výroba
Třída: C 2.
Příjmení a jméno třídního uč.: Tauwinklová Jiřina
Příjmení a jména studentů:
1. Blahoušková Marcela
2. Blažková Kateřina
3. Čapková Naděžda
4. Danda Tomáš
5. Dokoupilová Věra
6. Eliášová Žaneta
7. Fialová Marcela
8. Knobová Lucie
9. Kohoutková Eva
10. Koutná Monika
11. Kováčová Ivana
12. Kovářová Michaela
13. Ničmanová Zdenka
14. Olešová Monika
15. Papicová Jana
16. Pecháčková Pavla
17. Procházková Petra
18. Růžičková Romana
19. Síčová Romana
20. Strejčková Monika
21. Tvrdá Jana
22. Vodičková Jana
23. Vodičková Jarmila
24. Zatloukalová Žaneta
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště