Výpis třídy

Školní rok: 1975 / 1976
Obor: Prodavač potravinářského zboží, Prodavač smíšeného zboží
Třída: P 2.G
Příjmení a jméno třídního uč.: Kopecká Marta
Příjmení a jména studentů:
1. Barančíková Marie
2. Bednářová Dagmar
3. Běhalová Jana
4. Brablíková Julie
5. Čepicová Irena
6. Červinková Emilie
7. Dijasová Ludmila
8. Fialová Alena
9. Fialová Jitka
10. Frančáková Anna
11. Frömmelová Irena
12. Gottwaldová Alena
13. Grbavčicová Miluše
14. Hýblová Marie
15. Chytilová Helena
16. Kociánová Vlasta
17. Králová Jarmila
18. Kroutilová Marie
19. Lacková Svatava
20. Mikulášková Eva
21. Nádvorníková Jarmila
22. Nezhybová Jarmila
23. Novosadová Libuše
24. Pročková Anna
25. Psotová Olga
26. Reimer Josef
27. Sekaninová Lenka
28. Schrötterová Jana
29. Stropková Jaroslava
30. Surmová Lenka
31. Šolcová Věra
32. Šromová Alena
33. Tomšů Dušan
34. Vacová Zdena
35. Večerková Alice
36. Zendulková Jarmila
37. Zlínská Marie
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště